VLAJKA PRO TIBET

VLAJKA PRO TIBET

Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet se za téměř 30 let své existence bezpečně zapsala do povědomí široké veřejnosti. Každý rok se v oknech stovek domovů objeví charakteristická tibetská vlajka. Tato událost je symbolickou připomínkou dlouhodobého porušování lidských práv jako je svoboda slova nebo svoboda politického a náboženského vyznání.

 

Nemalá část z našich výrobků pochází z dílen v Nepálu a Indii kde pracují lidé, kteří sem uprchli před útiskem Čínské lidové republiky.  Dodržování lidských práv vnímáme jako základní kámen fungování kultivované společnosti. 

 

V našich prodejnách již tradičně 10.března vyvěšujeme tibetskou vlajku jako symbol národního povstání obyvatel Tibetu proti čínské okupaci v roce 1959, při kterém přišlo o život desítky tisíc Tibeťanů. Vyjádřete svou podporu Tibetu a vyvěste i vy svou vlajku.

 

Jaký je význam symbolů na vlajce?

 

Vznikla sjednocením vlajek všech tibetských kolonií v roce 1912. Hora uprostřed je symbol Tibetu, který tvoří Tibetská náhorní plošina. Sněžní lvi v ní představují propojení světského a duchovního života. Drží dva drahokamy, dolní ukazuje na správné etické chování založené na buddhistických naukách, horní znamená tři buddhistické klenoty, Buddhu, Dharmu, Sanghu. Slunce uprostřed prý na svých paprscích nese radost, štěstí a svobodu do všech směrů. Šest červených pruhů na modrém nebi symbolizuje šest původních kmenů Tibetu. Žlutý rám představuje zlato jako symbol Buddhova učení. Jedna neolemovaná strana ukazuje otevřenost Tibetu vůči nebuddhistickým naukám

 

Modlitební praporky

 

Modlitební praporky neboli Lungta jsou tibetským symbolem dobrého osudu a pohody. V překladu toto slovo znamená větrný kůň nebo kůň ve větru. Slovo lung má v tibetštině více významů: v běžném životě znamená vítr, v buddhismu označuje vitální energii. Na praporcích jsou posvátné texty a mantry, které vítr posílá dále do světa. 

 

Vaše SANU BABU